Wat is er tot nu toe gedaan?

DuurSaam Benoordenhout is in 2012 opgericht en inmiddels uitgegroeid naar een wijkinitiatief met 50 enthousiaste bewoners. De vrijwilligers zijn actief in werkgroepen Energie Besparen, Individueel Energie Opwekken, Collectieve Energievoorzieningen, financiële en juridische en Leren en Communiceren. Wijkbewoners en ondernemers vormen als klankbordgroep een raad van advies. Er zijn 10 energiecoaches, die bewoners adviseren over energie besparen, isoleren en het plaatsen van Zonnepanelen. Sinds maart 2020 loopt een campagne voor de ondersteuning van VvE’s, groter dan 8 appartementen.

Hoe ver is Benoordenhout met het energieplan?

Onder leiding van DuurSaam Benoordenhout en de wijkvereniging is samen met de provincie Zuid-Holland, Stedin en grote bedrijven in de wijk een haalbaarheidsstudie gedaan. Daarbij is gekeken naar technische en financiële aspecten. De bevindingen staan centraal in een wijkbrede campagne. Bewoners kunnen aangegeven wat zij belangrijk vinden in de overgang naar schone energie. De vrijwilligers van DuurSaam Benoordenhout gaan hierover met meer dan 1000 woningeigenaren in gesprek. Het Wijkenergieplan voor Benoordenhout wordt begin 2021 afgerond.

Wie zijn hierbij betrokken?

Betrokken partijen zijn de gemeente, de provincie Zuid Holland, Shell, de ANWB, Beaumont Communicatie en de Wijkvereniging Benoordenhout.