Voor huurders en woningeigenaren

 • Wat kan ik nu al doen om mijn huis energiezuiniger te maken?

  Het isoleren van uw huis is een belangrijke stap om uw woning energiezuinig te maken. Daarmee brengt u het energieverbruik flink omlaag: er gaat weinig warmte verloren en er is minder energie nodig om uw huis te verwarmen. De gemeente helpt u graag verder als u hier vragen over heeft. Er zijn verschillende vormen van isolatie: gevelisolatie aan de binnen- of buitenkant van een woning, kozijnen met driedubbel glas of dak- en vloerisolatie.

 • Wat is aardgasvrij wonen?

  Aardgasvrij wonen betekent dat een woning niet meer verwarmd wordt door aardgas en dat er niet meer gekookt wordt met aardgas. Er zijn veel dingen die u zelf kunt doen om minder aardgas te verbruiken of zelfs helemaal aardgasvrij te wonen of te werken. Kijk voor meer informatie op de pagina Uw woning. Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren, dan kunt u terecht bij de VvE-balie. Bent u ondernemer? Dan kunt voor advies en ondersteuning terecht bij Uw bedrijf of instelling.

 • Wat is heet energielabel van mijn huis?

  Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Wilt u weten welk energielabel u heeft? Doe dan de Energielabelcheck.

   

 • Welke subsidies zijn er?

  Wilt u uw woning of gebouw verduurzamen? Er zijn diverse subsidies en leningen waar u gebruik van kunt maken. Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers, stichtingen en verenigingen.

  Bekijk onze subsidiepagina.

  Of check welke subsidies er voor u beschikbaar zijn met de Subsidiewijzer.

 • Ik ga binnenkort verhuizen. Waar moet ik dan op letten?

  Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als u ook gaat verbouwen. Doe ook navraag bij de gemeente hoe ver we zijn met de plannen om in uw wijk gas te vervangen door elektriciteit. Sinds 1 juli 2018 is wettelijk bepaald dat nieuwbouwwoningen niet meer op gas mogen worden aangesloten. Als er na 1 juli 2018 een bouwvergunning is aangevraagd, is dat dus niet meer mogelijk. Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie van de vloer, spouwmuren, dak, gevel en ramen (driedubbel glas). Dat verdient u altijd terug. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek.

 • Mijn cv-ketel is aan vervanging toe. Moet ik een nieuwe kopen?

  Als u een nieuwe cv-ketel moet aanschaffen, koop dan de meest energiezuinige. Als u geen nieuwe cv wilt kopen, dan is leasen oftewel het huren van een cv-ketel ook een goede optie. U betaalt dan voor ketel en onderhoud een vast bedrag per maand. Uw energieleverancier kan u hier meer informatie over geven.

 • Wat is een warmtepomp?

  Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare warmte om het huis en het water uit de kraan te verwarmen. De pomp wordt meestal direct aangesloten op het cv-systeem. Een warmtepomp draait op stroom: het stroomverbruik in huis neemt toe, het gasverbruik neemt af. Wanneer je de benodigde stroom zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, wordt de CO₂-uitstoot nog lager.

 • Waar kan ik terecht voor advies?

  Om u te helpen bij het verduurzamen en het onderhoud van uw woning heeft de gemeente de Hou van je Huis informatiepunten opgericht. Bij deze informatiepunten kunt u terecht met al uw vragen en zorgen over (duurzaam) woningonderhoud.

  U kunt ook informatie over het verduurzamen van uw woning vinden op Milieucentraal.

 • Welke buurtinitiatieven zijn er in Den Haag op het gebied van schone energie?

  In heel Den Haag zijn bewoners en ondernemers bezig met het verduurzamen van huizen, (bedrijfs)panden en straten. Het aantal ideeën en initiatieven voor bijvoorbeeld schone energie in huis, de straat en de wijk neemt steeds verder toe.

   

Vragen aan de gemeente

 • Wanneer gaat de gemeente over op schone energie?

  Er ligt voor 2021 een stedelijk Energietransitieplan voor de hele stad. Hierin komen de wijkenergieplannen, het nieuwe energiesysteem en de financiering samen in een routekaart voor de overstap naar schone energie. Er is nog geen planning wanneer precies, en hoe, de wijken van het aardgas afgaan. En welke soort energie daarvoor in de plaats komt.

 • Wat is de rol van de Rijksoverheid?

  Gemeenten hebben de juiste instrumenten van het Rijk nodig voor de energietransitie. Bijvoorbeeld wettelijke bevoegdheden en ook financiële middelen. De Tweede Kamer moet nog besluiten over het Klimaatakkoord waarin landelijke maatregelen voor de energietransitie zijn voorgesteld.

 • Zijn er plannen voor de daken van Haagse woningen en panden?

  De gemeente is aan het onderzoeken hoe we onze daken zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Zij bieden namelijk goede mogelijkheden voor onder meer energieopwekking (zonnepanelen) en het voorkomen van hittestress (witte daken). Meer dan 95% van het dakoppervlak in onze stad is bitumen dakbedekking. Daarom gaan we ‘op dakenjacht’. Dakeigenaren kunnen hun dak isoleren, vergroenen, gebruiken voor het opwekken van elektriciteit (met zonnepanelen) en er kunnen ook zonneboilers op daken worden geplaatst. Later dit jaar is hierover meer bekend.

 • Wat is de rol van de gemeente bij de Energietransitie?

  De gemeente heeft verschillende rollen om de stad duurzamer te maken: we faciliteren, verbinden en regisseren. Uiteindelijk stellen we ook regels op. De gemeente communiceert altijd duidelijk over haar eigen rol bij specifieke projecten en situaties.

 • Hoeveel huizen en bedrijfspanden staan er in Den Haag?

  In Den Haag staan ruim 263.060 woningen. Er staan 59.000 bedrijven en instellingen in Den Haag.
  (Bron: Den Haag in cijfers)

 • Wanneer gaat mijn wijk over op schone energie?

  Het is nu nog niet bekend welke wijken in Den Haag als eerste overgaan op schone energie. Daarover komt meer duidelijkheid in het Stedelijke Energieplan. Daarin staat hoe en wanneer alle wijken de overstap maken en hoeveel geld dat gaat kosten. Dit Stedelijke Energieplan moet van de overheid voor 2021 klaar zijn. Dat geldt overigens voor álle gemeenten.

Over energiebronnen

 • Wat is geothermie?

  Geothermie is aardwarmte. Hiervoor wordt in de diepe ondergrond – tot 2 kilometer – een gat in de grond geboord waaruit warm water wordt opgepompt. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en brengt het via een distributienet naar de woningen. Het gebruikte, afgekoelde water gaat via een ander gat weer terug de grond in. Zo blijft de totale hoeveelheid water in de aarde gelijk.

 • Wat is bodemenergie?

  Bij bodemenergie gebruikt men warmte of koude uit de ondiepe ondergrond – tot 500 meter. Bij een open systeem is grondwater de bron van warmte of koude. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en bijgewarmd door een warmtepomp.

  Het afgekoelde water gaat weer terug. Na ongeveer een half jaar draait de circulatierichting om. In de zomer dient grondwater uit de koude bron als koeling. Bij een gesloten systeem wordt een vloeistof (water met of zonder antivriesmiddel) door een verticaal of horizontaal buizensysteem in de grond rondgepompt.

 • Wat is zonne-energie?

  Met zonnepanelen wordt elektriciteit opgewekt. De cellen op het paneel zetten zonne-energie om in elektriciteit. Zonnepanelen kunnen individueel of in een collectief worden aangeschaft of gebruikt. Voor de verwarming van warm water worden zonnecollectoren gebruikt. Een zonnecollector haalt warmte uit zonlicht. Die warmte wordt gebruikt om via een zonneboiler tapwater voor te verwarmen, zodat de cv-ketel of warmtepomp minder werkt heeft.

 • Wat is aquathermie?

  Bij aquathermie wordt warmte of koude uit water gebruikt. Het gaat dan om water uit grachten en plassen of afvalwater uit het riool. Warmte uit water kan met een warmtepomp worden opgewaardeerd tot een bruikbare temperatuur. Warmte uit water kan ook worden gebruikt voor de verwarming van woningen via een warmtenet. In de zomer kan de koude uit het water ook dienen om gebouwen mee te koelen.

 • Wat is restwarmte?

  Restwarmte is warmte die ‘overblijft’ uit de industrie en nu nog wordt geloosd in de lucht of in het water. Restwarmte kan goed opnieuw worden gebruikt.

 • Wat is duurzaam gas?

  Biogas wordt gemaakt door de vergisting van planten-  of dierenresten. Het mengsel dat daarbij vrijkomt bevat methaan en kan als brandstof worden gebruikt. Als deze vorm van gas wordt opgewaardeerd naar de samenstelling van aardgas, dan noemen we dit groen gas. Een ander brandbaar gas is waterstof. Het is een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas. Waterstof komt niet als gas in het milieu voor, dus het moet worden gemaakt. Dat kan uit aardgas of kolen, maar dan is het niet ‘schoon’. Als waterstof met behulp van elektrolyse – dat is een soort ontleding – van water wordt gemaakt, is het wel duurzaam.

 • Wat zijn warmtenetten?

  Warmtenetten zijn netwerken van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water komt van een warmtebron in de buurt en kan worden gebruikt om huizen te verwarmen.

 • Waarom is schone energie goed voor het klimaat?

  Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding ervan komt CO2 vrij. Er wordt zoveel CO2 uitgestoten dat de gemiddelde temperatuur op aarde veel te snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. Daardoor hebben we vaker hete zomers en langere periodes met veel regen. En dat verstoort het leven in de natuur.