Informatieavond over warmtetransportleiding

In Zuid-Holland zijn plannen voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte: WarmtelinQ. Gasunie organiseert daarom op 3 november van 19.00 tot 20.00 uur een online bijeenkomst over de aanleg van een warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag. Wie wil weten wat er bij zo’n warmtetransportleiding komt kijken, kan zich opgeven via www.warmtelinq.nl/webinar.

WarmtelinQ, ook bekend als Leiding door het Midden, gaat ervoor zorgen dat zo’n 150.000 woningen en bedrijven duurzaam verwarmd kunnen worden met restwarmte. In de toekomst moet er in Zuid-Holland een warmtetransportnetwerk ontstaan met genoeg warmte voor 500.000 woningen.

Vergunningentraject gestart
In de 6 gemeenten langs het tracé – Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag – worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg. In de laatste week van oktober heeft Gasunie vergunningen voor de aanleg aangevraagd. Als de gemeenten met deze vergunningen akkoord gaan, liggen deze in januari 2021 ter inzage en kan men reageren op de plannen. Gasunie hoopt in 2022 te starten met de werkzaamheden.

Live volgen of later bekijken
Tijdens het webinar geeft Gasunie een toelichting op de plannen. Er wordt uitgelegd waarom de leiding wordt aangelegd, hoe een warmtetransportnet werkt, voor welk tracé er vergunningen worden aangevraagd en wat bewoners kunnen verwachten tijdens de aanleg. Vooraf en tijdens het webinar kunnen de deelnemers vragen stellen. Het webinar is ook later terug te kijken op de website www.warmtelinq.nl.