Uw wijk

Samen maken we Den Haag duurzamer

        

Hoe maken we een Energieplan?

Een Wijkenergieplan bestaat uit verschillende stappen. We gaan allereerst in gesprek met alle partners in de wijk; bewoners, ondernemers en woningcorporaties.

Buurtinitiatieven

In heel Den Haag zijn bewoners en ondernemers bezig met het verduurzamen van huizen, panden en straten. Ook het aantal ideeën voor schone energie neemt toe. Een opsteker voor de stad, want al dit enthousiasme werkt aanstekelijk en helpt anderen verder.

Hoe helpt de gemeente?

Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een klimaatneutrale stad? De gemeente steunt u.

Projecten in de wijken