In uw wijk

Samen maken we Den Haag duurzamer

        

Hoe maken we een Energieplan?

Een Wijkenergieplan bestaat uit verschillende stappen. We gaan allereerst in gesprek met alle partners in de wijk; bewoners, ondernemers en woningcorporaties.

Buurt- en bewonersinitiatieven

In heel Den Haag zijn bewoners en ondernemers bezig met het verduurzamen van huizen, (bedrijfs)panden en straten. Het aantal ideeën en initiatieven voor bijvoorbeeld schone energie in huis, de straat en de wijk neemt steeds verder toe. Een opsteker voor de stad, want al dit enthousiasme inspireert en helpt anderen verder.

Hoe helpt de gemeente?

De gemeente is trots op de vele initiatieven en ideeën van de bewoners die bijdragen aan een klimaatneutrale stad. We proberen zoveel mogelijk bewonersinitiatieven te ondersteunen. Dat doen we op verschillende manieren.

Projecten in de wijken