Wat is er tot nu toe gedaan?

Een groep actieve bewoners is verenigd in de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY). Doel is om het bestaande warmtenet voor 2025 te verduurzamen zonder extra kosten voor de bewoners.

Ongeveer 8.500 huishoudens in Ypenburg krijgen hun warmte van een warmtenet van Eneco. Dit warmtenet is gekoppeld aan een gasgestookte Warmte Kracht Centrale (WKC) in de wijk.

Hoe ver is Ypenburg met het energieplan?

Uit onderzoek blijkt dat geothermie de beste alternatieve warmtebron is voor Ypenburg. Op dit moment wordt onderzocht waar in de wijk een geschikte geothermiebron kan worden ontwikkeld. Belangrijke voorwaarde is wel dat de temperatuur van het warmtenet daalt van 95°C naar 70°C. Dat is de temperatuur die via geothermie leverbaar is. Bewoners, Eneco en gemeente onderzoeken nu hoe het warmtenet goed kan functioneren bij een lagere temperatuur. Het Wijkenergieplan is volgend jaar klaar.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, Eneco en de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. In 2018 tekenden deze partijen een overeenkomst voor samenwerking aan een duurzaam warmtenet.