Wat is er tot nu toe gedaan?

In 2015 startte een klein groepje actieve bewoners het bewonersinitiatief met als doel de Vruchtenbuurt aardgasvrij te maken. Sindsdien is er veel gebeurd. Ruim 700 bewoners zijn betrokken bij Warm in de Wijk en heeft deze Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt nu ruim 250 leden. Bewonersavonden, een maandelijkse nieuwsbrief , gas(t)lessen op basisscholen en energiecoaches  zorgen ervoor dat de plannen van Warm in de Wijk steeds meer aandacht krijgen. Daar heeft de actie ‘Zet ‘m op 70!’ ook aan bijgedragen.

Uit verschillende onderzoeken en bewonersgesprekken blijkt dat een collectief warmtenet op 70 graden de voorkeur heeft. Er zijn drie warmtebronnen in beeld: de retourwarmte van de geothermiecentrale aan de Leyweg, het oppervlaktewater van rondom de Mient en de warmte die afkomstig is van de drinkwaterleiding die onder de Laan van Meerdervoort doorloopt.

Hoe ver is de Vruchtenbuurt met het energieplan?

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, waaronder een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast wordt een plan uitgewerkt om aquathermie voor meer dan 500 woningen te realiseren. De gemeente en Warm in de Wijk hebben hiervoor een Europese subsidie aangevraagd. Het Wijkenergieplan voor de Vruchtenbuurt is volgend jaar klaar.

Wie zijn hierbij betrokken?

Naast de gemeente zijn Stedin en Dunea de belangrijkste partijen, maar ook provincie Zuid-Holland, Invest NL en de TU Delft zijn betrokken. De financiering komt onder andere van de gemeente, Fonds 1818 en de betrokken partners.