Wat is er tot nu toe gedaan?

Begin 2009 is door Vogelwijkbewoners de stichting Vogelwijk Energie(k) opgericht. Deze is later omgezet in de coöperatieve vereniging Vogelwijk Energie(k). Dankzij deze coöperatie heeft de in 2010 een afgeschreven windmolen van Eneco in Scheveningen, de Duinvogel, nog drie jaar duurzame stroom opgeleverd voor een deel van de wijk.

In februari 2014 startte een nieuw project voor gezamenlijke stroomopwekking met zonnepanelen in de wijk: de ZonneVogel. Daarnaast is er van alles georganiseerd om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Zo heeft Vogelwijk Energie(k) voor een lage prijs slimme energiemeters voor zijn leden geregeld, zijn woningen beter geïsoleerd en liggen er steeds meer zonnepanelen op woningen in de wijk. Leden kunnen met korting energieadvies krijgen voor hun woning.

Binnenkort start een nieuwe technische studie naar de meest geschikte bron(nen) voor duurzame energie. Daarnaast werken we samen met Vogelwijk Energie(k) aan het versneld aansluiten van ongeveer 500 woningen op schone energie. Kansrijke bronnen zijn aquathermie en de retourleiding van een geothermiebron.

Hoe ver is de Vogelwijk met het energieplan?

Eerder onderzoek en nieuw onderzoek vormen de basis voor de verdere uitwerking voor een Wijkenergieplan dat volgend jaar klaar is.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, Vogelwijk Energie(k), het waterschap en de provincie Zuid-Holland.