Wat is er tot nu toe gedaan?

Het buurtteam Energierijk Moerwijk geeft met ondersteuning van Duurzaam Den Haag wijkbewoners zeggenschap in de overgang naar schone energie. Zo zitten zij in coöperatief verband als gelijkwaardige partner aan tafel met de gemeente, woningcorporaties en andere betrokken partijen om de plannen te bespreken. Buurtteam en partners werken aan een buurttransitieplan om de buurt aardgasvrij, klimaatbestendig en tegelijkertijd sociaal sterker te maken.

Tijdens twee grote buurtbijeenkomsten heeft het buurtteam met buurtbewoners gesproken over hun dromen en wensen voor de buurt. Er is van alles georganiseerd in de wijk, van workshops inductiekoken tot de Nieuwe Energie Bootcamp en van een aanleg van een warmteplafond tot klusteams voor de aanpak van vocht en schimmel.

Hoe ver is Moerwijk met het energietransitieplan?

Het buurtteam onderzoekt welke warmtebronnen het meest geschikt zijn ter vervanging van gas. De overgang naar schone energie is onderdeel van een breed programma voor verbetering van de leefbaarheid en buurteconomie (werk). Hoe meer bewoners er wat aan hebben, hoe groter het draagvlak. Het Wijkenergieplan is volgend jaar klaar.

Wie zijn hierbij betrokken?

Het buurteam werkt samen met onder meer de gemeente, Duurzaam Den Haag, Moerwijk Coöperatie, Geloven in Moerwijk, Made in Moerwijk, Stichting Mooi, Vestia, Staedion, Haag Wonen en Stedin.