Wat is er tot nu toe gedaan?

In Mariahoeve zijn regelmatig activiteiten rond de thema’s duurzaamheid, energie besparen en gasvrij wonen. Een groep actieve bewoners zet zich daarvoor in. Zij zijn zeer betrokken bij hun wijk, het groen en het milieu. Tijdens rondetafelgesprekken konden bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van corporaties zich uitspreken over de overgang naar schone energie. Ook zijn er speciale avonden voor VvE’s georganiseerd. Het kernteam Energietransitie van de gemeente is aanwezig bij evenementen als het Zomerfestival, Duurzaamheidsfestival en de Nieuwe Energie Bootcamp.

Hoe ver is Mariahoeve met het energieplan?

Er zijn intussen verschillende technische studies gedaan naar de haalbaarheid van nieuwe, duurzame energiesystemen. Daaruit komt naar voren dat voor het grootste deel van de wijk een collectief warmtenet de meest geschikte oplossing is.

Eén en ander zal worden uitgewerkt in een Wijkenergieplan. De afgelopen periode is er zowel ambtelijk als politiek veel aandacht en tijd besteed aan het stedelijk energieplan. Dat heeft erin geresulteerd dat in afstemming met de wethouder is besloten het wijkenergieplan voor Mariahoeve even te parkeren en in 2021 verder te kijken wat de volgende stap is richting een wijk op schone energie.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, bewonersgroepen, VvE’s, ondernemers, woningcorporaties, maar ook Hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-Holland en vele andere partijen.