Wat is er tot nu toe gedaan?

Er zijn bewonersbijeenkomsten geweest in het gebied bij Laakhaven. Daar is men geïnformeerd over de onderzoeken naar duurzame energiebronnen. De gemeente is nu met bewoners en andere betrokkenen in gesprek over de verdere mogelijkheden voor dit gebied. Later dit jaar zijn er ook in het centrum informatiebijeenkomsten voor (toekomstige) bewoners en ondernemers.

Hoe ver is CID met het energieplan?

College Campus
In het gebied rond Hollands Spoor/Laakhaven komen 5.000 tot 8.000 nieuwbouw woningen. Deze worden zonder aardgas verwarmd. Om deze nieuwbouw van warmte (en koude) te voorzien zijn lokale energiebronnen onderzocht. Er is voldoende warmte in de bodem aanwezig om alle nieuwbouw te verwarmen. Door deze bronnen met elkaar te verbinden met een leidingnetwerk met lage temperatuur (< 40 graden) kan de bestaande bouw daar ook gebruik van maken.

In het gebied ligt ook een stadswarmtenet met hoge temperatuur (90 graden). Hierop zijn nu al de bestaande woningen en bedrijven aangesloten. Door beide opties naast elkaar te ontwikkelen, hebben woningen en bedrijven die straks gaan omschakelen van aardgas naar schone energie een keuze. Deze keuzes en wat dit specifiek betekent voor de woningen die nu nog op aardgas aangesloten zijn, worden in het wijkenergieplan opgenomen en voorgelegd aan de bewoners.

Toekomstige en huidige bewoners, ondernemers en andere partners worden op verschillende manieren betrokken bij het Wijkenergieplan.

Voor de nieuwbouw in Laakhavens wordt er gekeken naar een gezamenlijk warmtenet met lage temperatuur. Daar kan je meer over lezen in het nieuwsbericht Gezamenlijke duurzame warmte voor nieuwbouw Laakhavens.

Policy Campus
Voor het gebied rond Den Haag CS en de ministeries zijn verschillende mogelijkheden om over te stappen op schone energie. Er is een groot aantal Warmte-Koude-bronnen aanwezig. In samenwerking met betrokken partners en ontwikkelaars van nieuwbouw wordt momenteel onderzocht hoe deze bronnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Belangrijk samenwerkingsverband in dit gebied is EnergieRijk Den Haag waarin gemeente, provincie en ministeries afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van alle overheidsgebouwen.

Samen met bewoners(organisaties), bedrijven en andere partners worden de verschillende mogelijkheden voor dit gebied besproken om toe te werken naar een Wijkenergieplan.

Security Campus
Later gaat de gemeente aan de slag met het Wijkenergieplan in het gebied rond het station Laan van NOI.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, woningcorporaties, VvE’s, huurders, Stedin, Eneco en de projectontwikkelaar SENS Real Estate.